עם התעוררות התנועה הציונית בשלהי המאה ה , 19 החלה עלייה של יהודים לארץ , בחמישה גלי הגירה . בתקופת שלטון הבריטים הוטלו מגבלות קשות על עליית יהודים לארץ , ועל כן עשרות אלפי יהודים נאלצו לעלות לארץ במסגרת ההעפלה — עלייה לא חוקית של יהודים , במרבית המקרים בדרך הים . רק לאחר הכרזת המדינה ב 14 במאי 1948 התאפשרה עלייה חופשית של יהודים למדינת ישראל . זמן קצר לאחר קום המדינה החלה ‘ העלייה ההמונית . ’ בכך החל מפעל קיבוץ הגלויות , שעד ימינו טרם הגיע לידי סיומו . ואולם , חלום קיבוץ הגלויות שהפך למציאות היה כרוך בחבלי קליטה מרובים . שנים רבות יעברו עד אשר תהפוך המולדת החדשה-ישנה לבית של ממש עבור העולים השונים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן