לפניכם שני טקסטים — שיר וקטע ממאמר — שנכתבו משתי נקודות מבט מנוגדות . קראו אותם והשיבו לשאלות שבעקבותיהם : ביתי אל מול גולן , יוסף נצר איני יודע איך הומים היערות איך מתכסים גגות בשלג המרהיב לי צאלון נגן , נגן על סערות וכליל החרש מספר לי על אביב . כאן ביתי , אל מול גולן עטור מטע וכרם , כי אני נולדתי כאן עם עץ הצאלון , על דשא הגנון השקנו יחד הירמוך עכור הזרם . כפרי הדומים שנערתי משיזף כממטרות תחתן סובבתי בשרב כצפרים שהעירוני בקולן — כאן ביתי , אל מול גולן כשהתגיסתי כך אמרתי לצבא תנו לי רק הגה ואטוס עד קצה עולם די לי לגדל , כפרח חממה אך העינים שוב בקשו את הגולן  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן