הצלחתה של התנועה הציונית נזקפת לא רק לזכותם של החלוצים , שעלו לארץ ישראל והקימו בה ערים , קיבוצים ומושבות ; הצלחה זו התאפשרה גם בזכות פעילות דיפלומטית ענפה . גם מצד המנהיגות הציונית בבריטניה נעשה מאמץ דיפלומטי לקידום מטרות התנועה הציונית בראשותו של ד”ר חיים ויצמן — לימים נשיאה הראשון של מדינת ישראל . פעולות אלה , שנעשו במהלך מלחמת העולם הראשונה , נשאו פרי ומיד לאחר הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל מידי התורכים , פרסמה ממשלת בריטניה את הצהרת בלפור : משרד החוץ , 2 בנובמבר 1917 לורד רוטשילד היקר , לעונג לי להעביר לידיך להלן , בשמה של ממשלת הוד מלכותו , את הצהרת ההזדהות עם השאיפות היהודיות הציוניות כפי שהוגשה לקבינט ואושרה על ידו : “ ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל , ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו , בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות בארץ ישראל או בזכויות ובמעמד המדיני של יהודים בכל ארץ אחרת . ” אודה לך אם תביא את ההצהרה לידיעת ההסתדרות הציונית . בכבוד רב , ארתור ג’יימס בלפור . 1 הצהרת בלפור כוללת הבט...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן