התקווה לקיבוץ גלויות ולשיבת עם ישראל לארצו , קיבלה ביטוי גם בתפילות הנאמרות מדי יום . הברכה שלפניכם , ‘ ברכת קיבוץ גלויות , ’ היא הברכה העשירית בתפילת שמונה עשרה . ברכה זו היא הראשונה מבין הבקשות הנאמרות בתפילה ונוגעות לנושאים לאומיים ולהשבת הריבונות של עם ישראל בארצו . תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גליותינו וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו . ברוך אתה , 'ה מקבץ נדחי עמו ישראל . . 1 מה כוללת הבקשה לקיבוץ גלויות ? . 2 בימינו , לעם היהודי יש מדינה משלו — היא מדינת ישראל , וכמעט כל יהודי הרוצה בכך , יכול לעלות ולהתיישב בה . האם , לדעתכם , יש צורך להמשיך ולהתפלל תפילה זאת ? הסבירו . משימה לפניכם תמונות מהעליות הגדולות של ראשית המדינה — התאימו לכל תמונה פסוק מפסוקי הנבואה או התפילה שהופיעו בקטעים הקודמים :  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן