מוטיב הגאולה וקיבוץ הגלויות חוזר ומופיע בתנ”ך פעמים רבות . כמו משה ונביאים אחרים , גם הנביא ירמיהו מבטיח לעם כי הוא עתיד לשוב ולהתקבץ מהארצות שאליהן הוגלה . הפסוקים שלפניכם לקוחים מתוך נבואת ירמיהו המופנית אל שבטי ממלכת הצפון אשר הוגלו לאשור בשנת 722 לפני הספירה . הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה . בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא . שמעו דבר ה’ גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרעה עדרו . ירמיהו , פרק לא , פסוקים ז-ט . 1 מה מוסיפה נבואת קיבוץ הגלויות של ירמיהו על המתואר בספר דברים ? . 2 האם , לדעתכם , זהו תיאור מציאותי או דמיוני ? . 3 מה , לדעתכם , הרגישו יהודים בגולה כשקראו פסוקים אלה ? הסבירו . ירמיהו נביא בממלכת יהודה בסוף תקופת בית המקדש הראשון ואחרי חורבנו : פעל בשנים 581—627 לפני הספירה בקירוב . בשנים 597—598 לפנה"ס כבשה האימפריה הבבלית את יהודה והגלתה את מלכה ורבים מתושביה . ירמיהו היה בין הנותרים בארץ . בניגוד לדעת רבים מהנשארים ביה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן