רעיון קיבוץ הגלויות נזכר כבר בתורה : הגלות מתוארת בתורה כעונשו של עם ישראל אם יפר את חובותיו הדתיות והמוסריות . לעומת עונש הגלות , התורה מציגה את השיבה מן הגלות לארץ ואת קיבוץ הגלויות כנחמה וכתקווה להיפוך המצב : אם ישוב עם ישראל אל אלוהיו — כי אז ישוב העם מהגולה ויתקבץ מארבע קצוות תבל אל ארץ ישראל . הכמיהה לקיבוץ גלויות קיבלה את ביטויה בתפילה , בהלכה ובמנהגים שונים . רעיון קיבוץ הגלויות היה לאחת מאבני היסוד של מדינת ישראל . במגילת העצמאות נקבע כי “ מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות . ” ‘ חוק השבות , ’ שנחקק בכנסת ב , 1950 נשען על חזון קיבוץ הגלויות , ומכוחו יהיו כל העולים היהודים לאזרחי מדינת ישראל .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן