מאז שגלה עם ישראל מארצו , הוא לא חדל להתגעגע אליה ולקוות לחזור ולחיות בה חיים עצמאיים . השאיפה לקיבוץ גלויות מופיעה כבר בספר דברים בנאומו של משה אל עם ישראל טרם הכניסה לארץ . לאחר שמשה מתאר את הפורענות העתידה לבוא בשל חטאי העם , ושבעקבותיה יגלה מארצו , הוא אומר לעם : “ ושב ה’ אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה’ אלהיך שמה . אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה’ אלהיך ומשם יקחך . והביאך ה’ אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך . ” ( דברים , פרק ל , פסוקים ג-ה . ( חזון קיבוץ הגלויות שב ומופיע בספרי הנביאים וברבות הימים הפך לרעיון מרכזי בתולדות התנועה הציונית ובמגילת העצמאות של מדינת ישראל . לאחר אלפיים שנות גלות הפך החלום למציאות עם תקומתה של מדינת ישראל . הקמתה של מדינת ישראל חוללה מהפכה בתולדות העם היהודי . אל המדינה שפתחה את שעריה התקבצו ובאו יהודים מכל קצווי תבל ומצאו במדינת ישראל בית . ואולם , אתגר גדול עמד בפני היהודים , שנעקרו מארצות מוצאם ובאו מכל רחבי העולם למולדת החדשה שמעולם לא הכירו : היה עליהם להקים חברה אחת מכל רסיסי הקהילות שמהן באו . האתג...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן