משימה א קראו את הקטע שלפניכם מתוך מגילת העצמאות , וענו על השאלות שבעקבותיו : לאחר שהוגלה העם היהודי מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו , ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית . מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה ; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים , חלוצים , מעפילים ומגינים הפריחו נשמות , החיו שפתם העברית , בנו כפרים וערים , והקימו יישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו , שוחר שלום ומגן על עצמו , מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית . עיינו שוב בפרק זה וכתבו : . 1 כיצד העם “ שמר אמונים” לארצו ? הדגימו מתוך דבריהם של : הרמב”ם , חכמי התלמוד , רבי זכריה אלצ’הרי וחיים ויצמן . . 2 מדוע חשוב להזכיר את זיקת הדורות לארץ ישראל במעמד הקמת המדינה ? . 3 במה מגשימה מדינת ישראל היום את החזון שמובע בפסקה זו ? . 4 מה עוד חשוב לתקן , בעיניכם , כדי שהמדינה תגשים את החזון שבמגילת העצמאות ? משימה ב . 1 לפניכם ציר זמן . סמנו על ציר הזמן את הנקודות שעולות בפרק . מה ניתן ללמוד מן הציר על הקשר של עם ישראל לא...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן