כיצד מתייחס אדם שנולד בארץ אל מעשה העלייה ארצה של בני הדורות שקדמו לו ? לפניכם סיפור שורשיו של הנשיא לשעבר יצחק נבון — שנולד בארץ ישראל . סיפור העלייה איננו בן מאה שנה , גם לא בן מאות שנים , אלא קרוב לאלפיים שנה . העלייה הייתה מכל הארצות , והיא התחילה לפני היות התנועה הציונית . ארגון העלייה לארץ הוא ביטוי מודרני של איזו שאיפה שהייתה כמוסה בלבותיהם של כל אלה שבאו לארץ , בין אם זה מרוסיה , מתימן או מרומניה . אני עצמי לא זכיתי לעלות לארץ . אני לא יכול להתפאר בזאת . אני לא עשיתי שום דבר כדי להיוולד פה . אני חייב את זאת להוריי . אמי נולדה במרוקו ב , 1880 ובהיותה בת , 4 אביה , שהיה רב בעיירה על יד קזבלנקה , חלם שאליהו הנביא בא אליו בחלומו ואומר לו : “ עד מתי תשב כאן בנחת וירושלים בצער . ” לא עברו ימים רבים והוא צרר את המטלטלים , לקח את אשתו ואת בתו והם הלכו בדרך . הם רכבו על פרדות , על סוסים ועל חמורים וחלפו על פני כל צפון אפריקה , ומשם לירושלים . זה סיפור העלייה של משפחתי מצד אמי . הסיפור של משפחתי מצד אבי שונה : המסורת המשפחתית שלנו מגיעה ל 330 שנה בערך בירושלים . במקור זו משפחה של גולי ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן