בשנת 1263 בספרד זימן חיימה הראשון , מלך אראגון , ויכוח בין הרמב”ן לבין יהודי שהמיר את דתו לנצרות . הרמב”ן נענה בחוסר ברירה , רק לאחר שקיבל הבטחה מפורשת מהמלך שהוא יזכה לחופש ביטוי מלא . הרמב”ן ניצח את היהודי המומר בקרב הזה , אבל הפסיד את חירותו , והוא נאלץ לברוח מספרד . בשנת , 1267 לאחר מסע ארוך ומסוכן , הגיע הרמב”ן לנמל עכו . כעבור זמן כתב הרמב”ן לבנו מכתב , ובין היתר תיאר את מצבה של ירושלים : בירושלים עיר הקדש אני כותב אליך ספרי [ מכתבי ] זה [ ... ] ומה אגיד לכם בענין הארץ ? כי רבה העזובה [ ההזנחה ] וגדול השממון , וכללו של דבר , כל [ מקום ] המקודש מחבירו חרב יותר מחבירו , ירושלים יותר חרבה מן הכל , [ ... ] ועם כל חרבנה היא טובה מאד , ויושביה קרוב לאלפים ונוצרים בתוכם כשלש מאות , [ ... ] ואין ישראל [ יהודים ] בתוכה [ ... ] רק שני אחים צבעים קונים [ מתפרנסים מ ] צביעה מן המושל , אליהם יאספו עד מנין מתפללים בביתם בשבתות , והנה זרזנו [ עודדנו ] אותם ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש וכיפה יפה , ולקחנו [ ורכשנו ] אותו לבית הכנסת , כי העיר הפקר וכל הרוצה לזכות בחרבות זוכה [ ... ] כי רבים [ מה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן