לאורך כל הדורות היו מי שהתגעגעו אל ארץ ישראל ונכספו אליה , והיו מי שבחרו לחיות בה . מי שבחר לחיות בה עשה זאת על אף היותה עזובה וריקה מיהודים , על אף היותה מרוחקת מכל מרכז רוחני משמעותי ועל אף הקושי הרב בהישרדות על אדמתה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן