ומאז כונה "משורר התחייה הלאומית . " בשנת 1924 עלה לארץ , גר בתל אביב והתמסר לעבודה תרבותית : כינוס שירת ספרד , פעילות בוועד הלשון , באגודת הסופרים ועוד . מפעל חשוב שלו ושל רבניצקי הוא ליקוט ותרגום מדרשי אגדה וכינוסם בספר האגדה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן