שלום רב שובך , צפורה נחמדת , מארצות החם אל-חלוני — אל קולך כי ערב מה-נפשי כלתה , בחרף בעזבך מעוני . זמרי , ספרי , צפורי היקרה , מארץ מרחקים נפלאות , הגם שם בארץ החמה , היפה , תרבינה הרעות , התלאות ; [ ... ] הירד כפנינים הטל על הר חרמון , אם ירד ויפל כדמעות ? ומה-שלום הירדן ומימיו הבהירים ? ושלום כל-ההרים , הגבעות ? האם-עוד לא-נבלו הפרחים שתלתי כאשר נבלתי אנכי ? אזכרה ימים כמוהם פרחתי , אך עתה זקנתי , סר כחי . [ ... ] כבר כלו הדמעות , כבר כלו הקצים — ולא הקיץ הקץ על-יגוני , שלום רב שובך , צפורי היקרה , צהלי-נא קולך ורני !  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן