קריה יפהפיה משוש לעריך יום אזכרה יפעת רבת צבאיך מי יתנני נא אעוף כמו יונים לא שקטה נפשי מיום נדוד רעיה עת בוא ישועתך לבנות גדריך ירב שלום בניך מכל עבריך יקים שעריך יבנה דביריך עיר נאמנה את למלכך ושריך לך כלתה נפשי לשכן חצריך אשק אבניך אחון עפריך מיום גלות בנים מבית מגוריך אז תשמחי לעד ובטח תשבי אפיל תחנתי לפני אדון עולם נראה בשמחתך כימי שנות עולם זכריה אלצ’הרי רבי זכריה אלצ’הרי נולד בתימן בשנת 1519 בקירוב . כשהיה בן 20 עזב את ארץ מולדתו ויצא לתור בעולם . רבי זכריה ביקר בהודו , בפרס ובעירק , משם המשיך אל גולת הכותרת של המסע — ארץ ישראל . בארץ התעכב במיוחד בערים צפת וטבריה , ובצפת ביקר בישיבתו של רבי יוסף קארו . בצפת של אותם ימים היו חכמים רבים שעסקו בתורת הקבלה . אלצ’הרי ספג לתוכו את אווירת המיסתורין של העיר , וקלט את תורת הנסתר מרבי יצחק לוריא ( האר”י ) ומתלמידיו . לאחר שהתבשם מתורת ארץ ישראל בנגלה ובנסתר , חזר לתימן והיה לאחד ממנהיגי הקהילה של עיר הבירה צנעא . הוא חיבר שירים רבים וכן את ‘ ספר המוסר’ שבו שיקע את החוויות הרבות שחווה בעת מסעותיו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן