הזיקה של עם ישראל למולדתו ההיסטורית הייתה במרכז הווייתו של היהודי בגלות . זיקה זו מצאה את ביטוייה בקיום היום יומי של היהודי בגולה : בתפילותיו , במנהגיו ובאורח חייו . כמיהתו העזה של היהודי לשוב לציון , אשר רק בה יכולה להתגשם הגאולה השלמה , לא פסקה במשך הדורות . בשל הריחוק הפיזי של היהודים מן הארץ , הפכה ארץ ישראל ממקום מגורים לחלום , לרעיון ולשאיפה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן