בחרו אחת מן המשימות . . 1 נבחרתם לעצב חג ישראלי חדש בנושא עדות ישראל . > קבעו מועד , שם , מנהג מרכזי לחג . > האם החג שעיצבתם יציין את ריבוי הפנים בעדות ישראל או דווקא אחדות והשתלבות ? כיצד ? > האם יהודים בתפוצות יחגגו את החג ? אם כן , כיצד ? אם לא , מדוע ? . 2 ועדת הכנסת מתכנסת להחליט אם חגי העדות השונות יוכרזו כיום שבתון רשמי . > האם השבתון הוא רק עבור בני העדה או עבור כלל הציבור ? מדוע ? > אילו מומחים תזמינו כדי לקבל החלטה זו על ימי השבתון ? נסחו שאלה מרכזית שתציבו למומחים . > עולים מברית המועצות לשעבר מבקשים להיכנס לדיון ודורשים שגם ה’נובי גוד’ יוכר כחג עדתי . מה תענו להם ? נמקו . . 3 בעוד מאה שנים צאצאיכם יידרשו לספר על מוצאם העדתי . > מה הם ידעו לספר על מוצאם העדתי ? במה הסממנים העדתיים עדיין יהיו חלק מזהותם ? > מה יספרו תלמידים שהוריהם וסבותיהם נולדו למשפחות מעורבות מעדות שונות ? > חלק מן התלמידים יגיעו לביקור ב’מוזיאון העדות . ’ היכן הוא יעמוד ? מה יוצג בו ? מדוע הוא הוקם ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן