בחרו באחד מטקסי מעגל החיים ( ברית מילה , זבד הבת , בר מצווה / בת מצווה או חתונה ) וערכו סקר משפחתי שיבדוק כיצד נהגו או נוהגים לציינו במסורת המשפחתית שלכם . היעזרו בטבלה שלפניכם : הסיקו מסקנות מהטבלה : . 1 אילו מנהגים נשמרו ? אילו מנהגים השתנו ? אילו מנהגים התחדשו ? . 2 מהי משמעות הטקס עבור בני המשפחה ? ומהי חשיבותו עבורכם ? . 3 מהו היחס שלכם למסורות שקיבלתם מאבותיכם ? מה הייתם מאמצים ומה הייתם משנים ? . 4 מהי ההשפעה של טקסים אלה על זהותכם האישית , היהודית , הישראלית ? הסבירו ונמקו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן