ברבות השנים , נוספו מנהגים שונים בקרב קהילות ישראל . לפניכם לקט מנהגים . קראו אותם והשיבו לשאלות שבעקבותיהם . הדבר הראשון שהאבליםעושים עםכניסתם לביתהשבעה הוא לשבת ל"סעודת הבראה . " לפי ההלכה בסעודת ההבראה אסור לאבלים לאכול משלהם [ ממה שהם עצמם בישלו ] אלא ' מברים' אותם , כלומר מאכילים אותם אוכל משל אחרים . במקצת מקהילות ישראל , בעיקר בקהילות המזרח , נוהגים להגיש לאבלים בסעודת ההבראה מאכלים סמליים כגון לחם ( נחשב למזין ומקיים את החיים , ( ביצים קשות ועדשים ( מאכלים עגולים המסמלים את מעגל החיים . ( ברוב העדות נהוג שהאבלים אינם אוכלים משלהם בכל ימי ה"שבעה" ( ולא רק בסעודת ההבראה . ( את האוכל מספקים קרובים ומכרים מהקהילה . באלג'יריה בימות השבעה הניחו כלי ובו מים וחתיכת לחם , ובכל יום היו זורקים את תוכן הכלי בחצר הבית – המחשה של התפוררות הגוף והחזרה לאדמה . מתוך : קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים , אלג'יריה אצל יהודי לוב , נהוג היה שאת סעודת ההבראה ( לחם וזיתים או ביצים קשות ) נהג להביא איש החברא קדישא . והקפידו שלא להותיר שום פירור בבית ( אפילו לא קליפות ביצים וגלעיני זיתים – אות...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן