לפניכם שאלה שנשאלה על ידי גולש אינטרנט באתר כיפה והתשובה שקיבל : שאלה : רציתי בבקשה לשאול כיצד יש להתנהג כשבאים לנחם אבלים בשבעה . תשובה : [ ציטוט ] הלכות ניחום אבלים מתוך " ספר קיצור שולחן ערוך" עם ביאורים שלי [ של משיב התשובה : [ " מצוה גדולה לנחם אבלים ... והוא גמילות חסד עם החיים ועם המתים . " איןהמנחמיןרשאיםלפתוחבשיחהעדשיפתחהאבלתחלה [ ... ] כשרואים המנחמים שהאבל פוטר אותם , אינן רשאים לישב אצלו . " כלומר – חכו שהאבל יתחיל לדבר והמשיכו את השיחה לכיוון שהוא בחר בו ( אם ירצה לדבר על הנפטר – ידבר , אם ידבר על משהו אחר – דברו איתו על משהו אחר , ( אם אתם מרגישים שרומזים האבלים שתלכו – אל תשתהו במקום . " לא יאמר אדם לאבל מה לך לעשות , א"א לשנות מה שעשה הקב"ה [ ... ] אלא צריך האדם לקבל עליו גזרת השם יתברך שמו באהבה . " כלומר – אל תעביר לאבל שיעור באמונה אם אינו מעוניין בכך – זה לא הזמן לחנך אותו . אמרו דברים שבאמת יחזקו אותו ויכנסו לליבו . " ספרדים נוהגים להביא אוכל ומשקאות לאבלים , האשכנזים לא נהגו בכך , אלא אם יש צורך לאבלים . " היום כבר לא נוהגים שמביאים אוכל ( יש כמה קהילות שממשיכות ב...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן