ניחום אבלים ( אמירת דברי עידוד , הרגעה ונחמה לאבל ) הוא אחד ממנהגי האבלות החשובים . בתקופת האבל נדרשת הקהילה כולה לתמוך באבלים ולסייע להם , עד שיוכלו לשוב לחיי שגרה . הסיפור הבא מתאר כיצד ניסו חמשת תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי לנחמו לאחר פטירת בנו . כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו . נכנס רבי אליעזר וישב לפניו . ואמר לו : "רבי , רצונך אומר דבר אחד לפניך" [ כדי לנחם אותך ?[ אמר לו : "אמור . " אמר לו [ רבי אליעזר : [ "אדם הראשון היה לו בן = ] הבל ] ומת , וקיבל עליו תנחומין [ הוקל לו צערו ... [ אף אתה קבל תנחומין . " אמר לו [ רבן יוחנן : [ "לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון " ! [ ... ] נכנס וישב לפניו ואמר לו רבי אלעזר בן ערך : אמשול לך משל , למה הדבר דומה ? לאדם שהפקיד אצלו המלך פקדון [ נתן לו לשמור על חפץ מסוים . [ בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר [ האדם שציוו עליו המלך לשמור את הפיקדון : [ 'אוי לי , אימתי אצא מן הפיקדון הזה בשלום [ איך אצליח לשמור על החפץ ששייך למלך ?'[ אף אתה רבי , היה לך בן . קרא תורה , מקרא , נביאים , וכתובים , משנה , הלכות...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן