ברוך אתה , 'ה אלהינו מלך העולם , אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות ואסר לנו את הארוסות . והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חפה וקדושין . ברוך אתה , 'ה מקדש עמו ישראל על ידי חפה וקדושין . . 1 כמה פעמים מופיע השורש ק–ד–ש בברכה ? מה ניתן להסיק מן הריבוי ? . 2 הקדושה בדרך כלל אמורה לסמן או ליצור הפרדה . ברכה זו מסמנת כמה הפרדות . צטטו את החלק המתאים מן הברכה : א . בין ישראל לעמים ___________________ ב . בין בני משפחה ( שאיתם אסור להתחתן ) לבין הציבור _____________ ג . בין אנשים נשואים לכלל הציבור _________________________ . 3 ברכה זו היא הראשונה לקשור בין בני הזוג הנישאים . מה תפקיד החופה ביצירת הקשר ? . 4 תנו לברכה כותרת שתגדיר את משמעותה בעיניכם . ברכות האירוסין בתקופת המקרא ובימי המשנה והתלמוד , תהליך הנישואין היה מורכב משני שלבים . השלב הראשון היה האירוסין , והשלב השני היה נישואין . בשלב ראשון היו החתן והכלה מתארסים ( באמצעות ברכות האירוסין , ( בטקס שמשמעותו שהחתן והכלה מחויבים זה לזה אך עדיין אינם חיים כבעל ואישה לכל דבר . רק לאחר טקס הנישואין היו החתן והכלה רשאים לחיות כבני זוג לכל דבר...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן