לפי המנהג הרווח בקהילות רבות , החתן והכלה אינם באים ביחד אל החופה . הדבר מדגיש את העובדה שבשלב זה לא באו בני הזוג עדיין בברית הנישואין . שני רווקים מגיעים לחופה והם עתידים לצאת ממנה כמשפחה מאוחדת . החופה היא מעין 'בית , ' שלתוכו נכנסים בני הזוג , או לתוכו מכניס החתן את הכלה . במרכז טקס החתונה נאמרת ברכת האירוסין וכן נאמרות "שבע ברכות" שתכליתן לברך את החתן והכלה שיבנו את ביתם בשמחה ובאהבה . שבע ברכות שבע ברכות הנאמרות בטקס הנישואין היהודי , וכן במשך 'שבעת ימי המשתה' שלאחר החתונה . במהלך שבוע זה , נהוג לערוך סעודות חגיגיות ולברך בסיומן את שבע הברכות . הברכה הראשונה היא ברכת הגפן , כי אין שמחה אלא ביין . הברכה השנייה היא על בריאת העולם , סמל לחוויית ההתחדשות של בני הזוג . הברכה השלישית היא על יצירת האדם , כאילו נוצרו החתן והכלה מחדש . הברכה הרביעית היא על הזיווג , החיבור שהאל יצר בין בני הזוג . הברכה החמישית היא על ציון וירושלים . לפי המסורת אסור ששמחת הנישואין תשכיח את האבלות על חורבן ירושלים ולכן מבטאים בחתונה את הצפייה לבניין ירושלים . בנוסף , מבטאת הברכה את התפיסה שהחתן והכלה הם חוליה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן