שיח ההדס הוא סמל להצלחה ושימש בטקסי הנישואין בתקופת המשנה והתלמוד לסמל לכריתת ברית . בתקופות אלה נהגו לצאת לקראת הכלה , לקלס אותה [ לשיר לכבודה שירי הלל ] ולנופף לקראתה בהדסים ובונים חופה של הדסים לכלה . תלמוד בבלי , מסכת שבת , דף קנ , עמוד ב .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן