' סדר' שמחת הבת המוצע על ידי רבני התנועה המסורתית ה'סדר' מבוסס על טקס 'זבד הבת' מתוך סידור "ואני תפילתי" ( המבוסס על נוסח ברית המילה של עדות המזרח ונוסח קהילת יהודי רומא . ( ה'סדר' שלפניכם הוא הצעה . קראו אותו והציעו שינויים ותוספות משלכם במקומות המסומנים בכוכבית . * לפני שאתם מתחילים במשימה קראו את הטקס הקיים והתייחסו לשאלות : > מה המסר העיקרי של הטקס כפי שהוא ? > האם הוא ייחודי להולדת בת ? > איזה מסר חשוב לכם להדגיש ? > ברית מילה נערכת במועד קבוע מראש . האם מתאים לדעתכם לקיים את זבד הבת גם כן במועד קבוע , או במועד אישי ומשתנה ? הסבירו . הטקס : דברי המנחה : ברוכה את לה' בתי יונתי בחגוי הסלע , בסתר המדרגה , הראיני את מראיך , השמיעיני את קולך , כי קולך ערב ומראך נאוה . ויברכו את רבקה ויאמרו לה , 'אחתנו , את היי לאלפי רבבה . ' * > אילו תכונות נשיות מובלטות בפסוקים ? > חשבו על פסוקים או ציטוטים אחרים מתאימים . ההורים : שמע ישראל , ה' אלהינו , ה' אחד . והקהל חוזר . ההורים : ה' מלך , ה' מלך , ה' ימלך לעולם ועד . והקהל חוזר . ההורים : אנא ה' הושיעה נא . והקהל חוזר . ההורים : אנא ה' הצליחה נא...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן