– ללא כאב , ללא סכין , ללא מוהל – במילים בלבד מצוות מפורשות ופשוטות בתורה נהפכו בתורה שבעל פה למשהו אחר ( למשל , על פי התורה שבעל פה הציווי " שן תחת שן ועין תחת עין" מתייחס לפיצוי ממוני . ( משהו נפלא ומדויק לא פחות [ ... ] מן הפירוש המיידי , הפשוט , של המילים . וצריך לחזור ולהזכיר , כי אלה שהתעקשו לקרוא את המילים כפשוטן , אלה הקראים , גורשו מקרב היהודים [ ... ] וברוח זו , היא רוחה האמיתית של ההלכה , עלינו לקרוא את המילים [ ... ] והנה בעניין מצוות המילה כתוב בדברים פרק ל : " ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך . " ועכשיו אני שואל אתכם : הנה כתוב בפירוש " ומל ה' אלוהיך את לבבך . " עכשיו , איך מלים לב ? עושים ניתוח לב פתוח ? לא , כאן נעשינו כולנו גמישים ופרשניים וכו . ' כן , גם אני יודע , " לב" זה במשמעות נפשית , רוחנית וכו . ' ובכן , מי הגיד לכם כי " הבשר" שכתוב עליו במצוות " ומלת את עורלת בשרך" איננו בשר במשמעות משלית , רוחנית ? הדרך המעולה למול את הלב , ככתוב בספר דברים , 'ל היא לא למול את הבשר על ידי חיתוך . ולהסיר את העורלה ודאי שצריך : את...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן