. 1 א . ברית המילה מכונה בקיצור "ברית . " למושג ברית משמעויות שונות . לפניכם " שמש אסוציאציות" הקשורה למילה 'ברית . ' מה משותף לכל האסוציאציות ? ב . במילון "אבן שושן" מוגדרת המילה 'ברית' כך : > חוזה ידידות , הסכם של שלום > איגוד של בני אדם , חברות , מדינות מצאו ביטויים מתוך שמש האסוציאציות המתאימים לכל הגדרה . . 2 מה מניע אנשים לכרות בריתות ? . 3 מה הם התנאים הנדרשים על מנת לכרות ברית ולקיים אותה ? . 4 אילו קשיים עלולים להיווצר בכריתת ברית ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן