ברית מילה , או בקיצור " ברית , " היא טקס שמקיימים ביום השמיני להולדת תינוק זכר , והיא אחת המצוות הראשונות שבתורה , שעליה נצטווה אברהם אבינו : "ויאמר אלהים אל אברהם , ואתה את בריתי תשמר , אתה וזרעך ] ובניך [ אחריך לדרתם ] לנצח . ] זאת בריתי אשר תשמרו – ] ... [ המול לכם כל זכר ] ... [ והיה לאות ברית ביני וביניכם . ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם" ( בראשית , פרק יז , פסוקים ט–יב . ( במהלך ברית המילה מסיר המוהל ( האדם שמבצע את הברית ) את ה"ערלה" – רקמת הבשר העוטפת את איבר המין הזכרי . במהלך הטקס , לאחר ביצוע הברית , נהוג להכריז על שם התינוק , להתפלל לרפואתו של התינוק ולברך אותו . טקס ברית המילה מלווה במנהגים שונים המוסיפים לחגיגיותו וכן בסעודת מצווה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן