כל קהילה יהודית בגולה פיתחה לאורך השנים ייחודיות , שבאה לידי ביטוי בחינוך ובשאר תחומי החיים : היחסים עם האוכלוסייה הלא יהודית , תחומי העיסוק , תנאי המחיה , הלבוש והמראה החיצוני והנטיות התרבותיות האחרות ( למשל מוזיקה ואמנות . ( בכל אחת מהקהילות התפתחו מסורות חדשות וחלו שינויים במסורות הקיימות , בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל קהילה . כעת , במבט לאחור על התהליכים השונים שחוו יהודי הגולה , נוכל לבחון מהם המאפיינים והמנהגים הייחודיים של כל אחת מהן .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן