יום יום אותה שעה , רואה אותה ממול יושבים סביב תשעה , לומדים בסלסול המורי הזקן , השוט על כתפו במבט בוחן , עומד על משמרתו הגיע הזמן אומרת אמי ! הכל כבר מוכן ללכת למורי פאות על לחיי , הספר בידי מחיש פעמי ללכת למורי מרנן לבי , קולות בית רבן שוב נזכר אני כשהייתי קטן באותו מקום שבו הם יושבים יום יום אותה שעה , שונים וחוזרים הגיע הזמן אומרת אמי . 1 נסו לזהות את מקום ההתרחשות של כל אחד מן השירים . . 2 מה מאפיין את היהודים בקהילות השונות ? בתשובתכם התייחסו לנקודות אלה : א . המצב הכלכלי . ב . מזג האוויר והאקלים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן