( תרגום : פסח קפלן ) חדר קטן , צר וחמים , ועל הכירה — אש , שם הרבי את תלמידיו מורה אלף-בית . את תורתי , ילדי חמד , שמעו , זכרו נא ! שנו , ילדים , וחזורו : קמץ-אלף — א . שימו עין , הטו אזן אל הכתוב פה , מי שיקרא היטב עברית , דגל אתן לו . התחלות תמיד קשות , אחר יקל מאד , אשרי מי שלמד תורה ! מה ליהודי עוד ? ועת בגלות תשאו עלכם , אף תאנחו מר , באותיות אז תבקשו נחם מכל צר .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן