חלק מן המאפיינים הקהילתיים משותפים לכל התרבויות . ואולם , יש גם היבטים מסוימים בחיי הקהילה שהם מיוחדים לקהילות היהודיות . דוגמה טובה לכך היא חינוך הילדים : בכל רחבי העולם שמו יהודים דגש ייחודי על מערכות החינוך של ילדיהם , אך בכל אחת מהקהילות חוו הילדים היהודים את הלימוד בצורה ייחודית ושונה . באמצעות השירים הבאים ננסה לאפיין את בתי הספר היהודיים בכל מקום , ולהבין אילו חוויות חוו התלמידים בקהילותיהם השונות .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן