לאן , לאן הולכת את הדרך ? לאן , לאן הולכת את דרכי ? אל יום שמחה וחג אל שתי יונים על גג אל כליזמרים שתויים אשר שירם צובט את לב הערב הולכת את לעירה שלי לאן , לאן הולכת את הדרך ? לאן , לאן מושך סוסי הטוב אל בית נעזב אל שלג ורעב אל מחט של חיט אשר כמו דמעת זהב זוהרת סוסי מושך לעירה שלי לאן , לאן הולכת את הדרך ? לאן , לאן הולך , הולך אני ? אל אלף קבצנים אל אלף חזנים אל ארץ שרוחות מיללות בה את שירי הערש הולך אני לעירה שלי . 1 בשיר הראשון הדובר אומר : “ העיירה שלי ” — מה הופך את העיירה לשייכת לו ? . 2 מדוע הדובר חוזר אליה ? . 3 לאן מופנים הגעגועים בשיר “ בית אבי ? ” . 4 האם השיר ‘ בית אבי’ מתאר הוויה של בית או של קהילה ? . 5 ערכו במחברותיכם רשימה של מאפיינים קהילתיים המופיעים בשני השירים , וענו : א . אילו מאפיינים רומזים על כך שהקהילה המתוארת היא קהילה יהודית ? ב . כיצד נוכל לדעת שמדובר בקהילה שחיה בגולה , ולא במדינת ישראל ? . 6 אחד משני השירים מתאר קהילה אשכנזית , והשני מתאר קהילה מזרחית . נסו לגלות איזו קהילה מתוארת בכל אחד מן השירים . . 7 היכן חיים היום כותבי שני השירים ? הוכיחו תשובתכם . ....  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן