במשך אלפי שנים היו היהודים מפוזרים ברחבי העולם , ולמרות זאת הם הצליחו לשמר את יהדותם . משום שחיו בקהילות יהודיות . בפרק זה ננסה להבין : > ממה מורכבת קהילה ? > כיצד קהילה יכולה להישאר מלוכדת , ובכך לשמר את זהותה היהודית לאורך זמן , בסביבה לא יהודית ? > מה ההבדל בין קבוצה אקראית של אנשים לבין קהילה ? > אילו זהויות מיוחדות פיתחו יהודי העולם בהשפעת ארצות מגוריהם המגוונות , וכיצד נוצרו העדות השונות ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן