יתגדל שם האדם יתעלה פועל חייו ויתברך בזכרוננו על צרור מעלליו בימי חלדו ועל המעש שלא הספיק להשלימו . על החלומות שנטוו – ונמוגו ועלי סגולות יקר – ואף חלשת אנוש שנגוזו מבעד הדק הערפלי של הזמן . יזהיר זכר האדם והדי חייו כזהר הרקיע בלבנו ושמו לפני שמש ינון . כי מותר האדם הוא הזכרון מעבר למחיצות הזמן . לא בחושך שמו יכסה . צו המשך החיים יצמיח פרקן לכאבנו המשקע . הזמן במהלכו ירחם . וננצר את כל פרחי חייו לימים רבים . יתגדל וישתבח ! . 1 במה דומה הקדיש המסורתי לקדיש הזה ובמה הוא שונה ? . 2 עם איזה קדיש אתם מזדהים יותר ? מדוע ? צרור מעלליו - אוסף מעשיו , ימי חלדו - ימי חייו נטוו - נשזרו , נמוגו - נעלמו סגולות יקר - תכונות טובות הדק - קרום דקיק יזהיר - יאיר ינון - יתקיים מותר האדם - יתרון האדם  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן