כיום , באמירת קדיש יתום נהוגות דרכים שונות . יש הנוהגים לומר קדיש בימי השבעה שאחרי הלוויה , יש האומרים קדיש כל החודש הראשון , ויש אף כאלה האומרים קדיש במהלך אחד עשר החודשים שלאחר פטירת קרוביהם . אחרים אינם מרגישים עוד צורך לקיים כלל מנהג זה , וישנם כאלה המבקשים לומר תפילה אחרת לזכר הנפטר , תפילה שתבטא תחושות אחרות מאלה המבוטאות בקדיש הנהוג . לפניכם דוגמה לתפילה שכזאת :  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן