אורי התנגד לאמירת הקדיש . בסיפור הבא הגיבור דווקא רצה מאוד להגיד קדיש אבל התמודד עם בעיה קשה אחרת : מדי אזכרה את אבי , איזה רגש של נועם ושל צער תוקף אותי . אני אהבתי את אבי והייתי מכבד אותו , וגם הוא אהב אותי ויכבדני , ויחד עם זה היינו מצערים זה את זה תמיד ... [ ... ] הוא היה יהודי , יהודי שלם , שבתוך לבו הרחב מצא מקום כל הטוב והיפה יחד עם יראת שמים אמיתית . הוא היה אוהב את הדור הצעיר , וכמובן גם אותי , בנו , אהבה עזה , בלי שום תנאי . הוא ידע איך הצעירים מתייחסים אל קדשיו , קדשי עמם , והיה מצטער על זה מאוד , ובכל זאת לא חדל רגע מאהבם . [ ... ] ואיזו טרגדיהעמוקה הייתהבאהבתואותי , את בנו , שאיניהולך בדרכיו ! אני ידעתי כמה הוא אוהב את מצוות התורה , כמה נזהר בקיומן , וכמה חזק ואמיץ הוא באמונתו באלוהים , אלוהי ישראל ! וכמה הוא מצטער על שאני מזלזל בהן , על שאיני מאמין ... ! ואני הייתי מצטער תמיד בצערו , אבל מה יכולתי לעשות ? [ ... ] ואבי מת . [ ... ] " את בני חביבי , אני מבקש – הוא כותב בצוואה – שכל זמן שהשקפותיו על האמונה בה' ובתורת קדשו לא נשתנו , לא יאמר " קדיש" אחרי . התפילה שאינה יוצאת ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן