הסיפור שלפניכם בוחן את השאלה מדוע נאמרת תפילת הקדיש המהללת את האל בעתות אבל ומשבר : שאלו לו לרבי בונם : מפני מה אומרים אחר כל נפטר [ את תפילת ה ] קדיש , שבו מתפללים שתגדל מלכות שמיים ? השיב [ רבי בונם : [ מלך בשר ודם העורך מלחמה , אין מרגישים באבידת החיילים אלא כשנספה [ כשנהרג ] מחנה [ חיילים ] שלם . לא כן הוא במרום [ בשמיים . [ כאן ניכרת מיתתו של כל אחד מישראל כל כך , עד שהצבאות של מטה [ המתפללים ] צריכים לשקוד שתגדל שוב מלכות שמיים . מתוך : מ"מ בובר , "אור הגנוז" רבי אלעזר מוורמייזא מקובל ופוסק בן המאה השתים עשרה שחי בוורמייזא שבגרמניה . בכמה מחיבוריו מביא רבי אלעזר פירושים לתפילות . יום הקדיש הכללי קדיש לזכרו של אדם נוהגים לומר ביום השנה לפטירתו . אך מתי אומרים קדיש על אנשים שאין יודעים מהו יום פטירתם ? שאלה זו הפכה למשמעותית מאוד אחרי השואה , שבה נרצחו שישה מיליונים מיהודי אירופה , ובהם כמיליון וחצי ילדים . תאריך מותם של רבים מהם אינו ידוע - מתי , אם כן , יאמר קדיש לזכרם ? עם הקמת מדינת ישראל קבעה הרבנות הראשית את עשרה בטבת , שהוא יום צום לזכר תחילת המצור על ירושלים בתקופת המרד ברו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן