. 2 חלקו את הקדיש לקטעים לפי התוכן שלו , ותנו כותרת לכל קטע . . 3 לאחר שפענחתם את רוב המילים , מהו לדעתכם הנושא המרכזי שבו עוסק הקדיש ? הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה : > יופיו של העולם > גדולתו של אלוהים > תפילה לביאת המשיח > קדושת עם ישראל . 4 הפסקה החותמת את הקדיש , המתחילה במילים 'עושה שלום , ' מסיימת תפילות נוספות . עיינו בסידור וחפשו אותה בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון . האם הנוסח זהה לזה המופיע בקדיש ? מדוע לדעתכם בחרו דווקא בפסקה זו לסיום תפילות חשובות אלה ? . 5 שפת רוב התפילות היא עברית . אחת התפילות היחידות ששפתה ארמית היא הקדיש . מדוע קבעו את תפילת הקדיש בשפה הארמית ? . 6 האם היום אמירת הקדיש בארמית ולא בעברית ממלאת אותה מטרה ? . 7 האם לדעתכם כיום עדיף שיתרגמו את הקדיש ויאמרו אותו בתרגומו לעברית , או שימשיכו לומר אותו בשפתו המקורית , הארמית ? נמקו . כללי תרגום מארמית לעברית : - הסיומת ה בסוף מילה משמעה גוף שלישי יחיד ] כינוי קניין לגוף שלישי יחיד [ - למשל : שמה = שמו . - די או ד בראש מילה משמעה ש ... או של . ( למשל : דאמירן – שאומרים ) - א בארמית בסוף מילה משמעה ה"א הידיעה ( ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן