יתגדל ויתקדש שמיה רבא ) אמן . ( בעלמא די ברא כרעותה , וימליך מלכותה , ויצמח פרקנה , ויקרב משיחה ) אמן . ( בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל , בעגלא ובזמן קריב , ואמרו אמן ) אמן . ( ) הקהל ואחר כך המתפלל ) יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא , יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא ) אמן . ( לעלא מן כל ברכתא , שירתא , תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא , ואמרו אמן ) אמן . ( יהאשלמארבאמןשמיא , חייםושבעוישועהונחמהושיזבאורפואהוגאלה וסליחה וכפרה ורוח והצלה , לנו ולכל עמו ישראל , ואמרו אמן ) אמן . ( עושה שלום במרומיו , הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל , ואמרו אמן ) אמן . ( קדיש שלם לפי נוסח עדות המזרח השפה הארמית תפילת הקדיש נאמרת בשפה הארמית . ארמית היא שפה שמית שבתקופה העתיקה הייתה השפה הרווחת במזרח התיכון , ובמהלך השנים כמעט נכחדה . במשך אלף שנה , מסוף ימי התנ"ך עד סוף תקופת התלמוד ( מהמאה השלישית לפני הספירה עד למאה השביעית לספירה , ( שפת היומיום של היהודים הייתה ארמית . חיבורים יהודיים חשובים מתקופה זו , כגון ספר דניאל שבתנ"ך , התלמוד הבבלי והת...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן