הקדיש הוא תפילה קצרה המהללת את אלוהים ושפתו ארמית . הקדיש נאמר במהלך התפילה בציבור , וכן בלוויות ובאזכרות . בתפילה תפקידו של הקדיש הוא לחצוץ בין קטעי תפילה שונים ולהבליט קטעי תפילה חשובים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן