באירועים מיוחדים כמו בר מצווה , חתונה , סיום קורס קצינים או הוצאת ספר חדש נהוג שהחוגגים מודים למשפחתם וחבריהם , אם בכתב אם בעל פה . . 1 היזכרו באירוע בחייכם שבו הודיתם למישהו ( לאדם אחד או לכמה אנשים . ( תארו את האירוע והסבירו מדוע בחרתם להודות דווקא לו ( או להם . ( . 2 החלק האחרון של תפילת שמונה עשרה עוסק בהודיה : ברוך אתה , 'ה המחזיר שכינתו לציון . מודים אנחנו לך – שאתה הוא ה' אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד , צור חיינו , מגן ישענו , אתה הוא לדור ודור . נודה לך ונספר תהלתך : על חיינו המסורים בידך , ועל נשמותינו הפקודות לך , ועל נסיך שבכל יום עמנו , ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת , ערב ובקר וצהרים . הטוב , כי לא כלו רחמיך , והמרחם , כי לא תמו חסדיך , מעולם קוינו לך . ועל כלם יתברך ויתרומם ויתנשא שמך מלכנו תמיד לעולם ועד , וכל החיים יודוך סלה , ויהללו את שמך באמת , האל ישועתנו ועזרתנו סלה . ברוך אתה , 'ה הטוב שמך ולך נאה להודות . תנו שניים מהנימוקים הניתנים בברכה לכך שהמתפלל מודה לאלוהים . . 3 לעתים לא קל לנו להודות , למשל לאחר אסון אישי . א . כיצד לדעתכם מרגיש מתפלל שבגלל נסיבות חייו קש...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן