עיינו בברכה הפותחת את תפילת שמונה עשרה : ברוך אתה , 'ה אלהינו ואלהי אבותינו , אלהי אברהם , אלהי יצחק , ואלהי יעקב , האל הגדול , הגבור והנורא , אל עליון , גומל חסדים טובים , וקונה הכל , וזוכר חסדי אבות , ומביא גואל לבני בניהם , למען שמו באהבה , מלך עוזר ומושיע ומגן . ברוך אתה , 'ה מגן אברהם . . 1 בתפילה זו פונה המתפלל אל אלוהים בכינויים רבים . כינויים אלה נחלקים לשני סוגים : א ) שמות האל ; ב ) תכונותיו ותיאור פעולותיו של האל . מלאו את הטבלה שלפניכם : . 2 במה מתמקדים מעשיו של האל לפי קטע זה ? הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה : > בבריאת העולם ; > בדאגה ובעזרה לאדם ; > בשמירה על הטבע ; > בדאגה ובעזרה לאברהם , יצחק ויעקב . . 3 מהו לדעתכם השבח המרכזי בקטע זה ? הסבירו . . 4 אילו אתם הייתם פונים אל האל , באיזו פנייה הייתם בוחרים ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן