. 1 אילו אתם הייתם יכולים לבקש משהו שיש סיכוי שיתגשם , מה הייתם מבקשים ? השיבו על כך בטבלה הבאה . השתדלו למלא את כל העמודות ; אתם יכולים לבקש יותר מבקשה אחת מכל סוג . . 2 משימה כיתתית : בחרו מתוך הבקשות של כל התלמידים בכיתה שלוש בקשות שיהיו לבקשות ה'רשמיות' של הכיתה כולה . . 3 תארו את תהליך בחירת הבקשות של הכיתה . האם התהליך היה קל או מורכב ? האם כל התלמידים מסכימים על הבחירה ? אם התעוררו קשיים בתהליך הבחירה , תארו אילו קשיים התעוררו , והסבירו מדוע לדעתכם הם עלו . . 4 בקשות שאנו מבקשים נוגעות לעתים לצרכים האישיים שלנו , לעתים דווקא לצורכי אחרים ( צרכיהם של בני משפחה , של חברים ואפילו של אנשים זרים ) ולעתים – לצורכי העם כולו . כך גם בתפילת שמונה עשרה : חלק מהבקשות בתפילת שמונה עשרה הן בקשות אישיות , וחלק – בקשות לאומיות . למרות זאת , שימו לב שכל הבקשות בתפילת שמונה עשרה מנוסחות בלשון רבים ! כך לדוגמה בבקשה שלפניכם : רפאנו ה' ונרפא , הושיענו ונושעה , כי תהלתנו אתה . והעלה רפואה שלמה לכל מכותינו , כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה . ברוך אתה , 'ה רופא חולי עמו ישראל . . 1 מה מבקשים בברכה זו ?...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן