במסורת היהודית יש תפילות שעיקרן הוא הודיה לאל , יש תפילות שעיקרן הוא שבח לאל , ויש תפילות שעיקרן הוא בקשה מהאל . תפילת שמונה עשרה , שהיא אוסף של ברכות , מכילה את כל שלושת הסוגי התפילות . . 1 מספרו את כל הברכות בתפילת שמונה עשרה ( הברכה הראשונה פותחת את התפילה ומסתיימת במלים 'מגן אברהם . ( ' כמה ברכות יש בתפילת שמונה עשרה ? . 2 עיינו בברכות הבקשה של תפילת שמונה עשרה ( מהברכה הרביעית עד הברכה השש עשרה . ( כל בקשה עוסקת בנושא מסוים . קראו את הבקשות השונות והתאימו לכל בקשה כותרת מתאימה מתוך מאגר המילים שלפניכם : > בניין ירושלים > גאולה > חכמה > רחמים על הצדיקים ועל העם כולו > מנהיגות טובה > משיח בן דוד > ניצחון על האויבים > סליחה > פרנסה וחקלאות > קיבוץ גלויות > רפואה > שמיעת תפילות > תשובה . 3 מיינו את הבקשות השונות לבקשות אישיות ולבקשות לאומיות . האם ישנן בקשות שיכולות להשתייך לשתי הקבוצות ? הסבירו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן