ברוך אתה , 'ה אלהינו ואלהי אבותינו , אלהי אברהם , אלהי יצחק , ואלהי יעקב , האל הגדול , הגבור והנורא , אל עליון , גומל חסדים טובים , וקונה הכל , וזוכר חסדי אבות , ומביא גואל לבני בניהם , למען שמו באהבה , מלך עוזר ומושיע ומגן . ברוך אתה , 'ה מגן אברהם . אתה גבור לעולם , אדני , מחיה מתים אתה , רב להושיע , ) בקיץ אומר ( : מוריד הטל , ) בחורף אומר ( : משיב הרוח ומוריד הגשם , מכלכל חיים בחסד , מחיה מתים ברחמים רבים , סומך נופלים , ורופא חולים , ומתיר אסורים , ומקים אמונתו לישני עפר . מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך , מלך ממית ומחיה , ומצמיח ישועה . ונאמן אתה להחיות מתים , ברוך אתה , 'ה מחיה המתים . אתה קדוש , ושמך קדוש , וקדושים בכל יום יהללוך סלה , ברוך אתה , 'ה האל הקדוש . אתה חונן לאדם דעת , ומלמד לאנוש בינה , חננו מאתך דעה , בינה והשכל . ברוך אתה , 'ה חונן הדעת . השיבנו אבינו לתורתך , וקרבנו מלכנו לעבודתך , והחזירנו בתשובה שלמה לפניך . ברוך אתה , 'ה הרוצה בתשובה . סלח לנו אבינו כי חטאנו , מחל לנו מלכנו כי פשענו , כי אל טוב וסלח אתה . ברוך אתה , 'ה חנון המרבה לסלח .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן