לפני קום המדינה , בזמן ההכנות לקונגרס הציוני הראשון , התלבטו מנהיגי התנועה הציונית כיצד ייראה דגלה של התנועה הציונית . בנימין זאב הרצל , מייסד הקונגרס הציוני ונשיאו הראשון , הציע דגל לבן ועליו שבעה כוכבי זהב . את הדגל שהתקבל , שלאחר קום המדינה נבחר להיות דגל ישראל , הציע דוד וולפסון , וכך הוא מתאר בזיכרונותיו : בפקודת מנהיגנו הרצל באתי לבזל כדי לעשות את כל ההכנות לקונגרס הראשון . [ ... ] בין השאלות הרבות שהעסיקוני היתה אחת [ ... ] באיזה דגל נקשט את אולם הקונגרס ? מה הם צבעיו ? הן דגל אין לנו . הרעיון הזה הכאיבני מאד . צריך ליצור את הדגל . ואולם באיזה צבעים נבחר ? [ ... ] והנה הבהיק רעיון במוחי : הרי יש לנו דגל , לבן כחול . הטלית אשר בה נתעטף בתפילתנו – טלית זו היא סמלנו . נוציא את הטלית מנרתיקה ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל העמים . הזמנתי אז דגל כחוללבן ומגן-דוד מצויר עליו . בתוך : אלכסנדר מישורי , " מקורותיו של דגל מדינת ישראל , " קתדרה 62 משימת סיכום לפניכם רשימת מילים . בחרו מתוך הרשימה עשר מילים הקשורות לקריאת שמע . נמקו את בחירתכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן