ר’ שניאור זלמן מלאדי ‭)1812–1745(‬ מנהיג והוגה חשוב בדור השלישי של תנועת החסידות, ומייסד תנועת חב”ד, הפועלת עד ימינו בישראל וברחבי העולם. בעשורים הראשונים להיווסדה, קמה התנגדות חריפה לתנועה מצד הגאון ר’ אליהו (הגר”א) מווילנה ותלמידיו, שהכריזו עליה חרם. ר’ שניאור זלמן ביקש להיפגש עם הגר”א ולפייס אותו, אך הגר”א סירב לקבלו. מאוחר יותר נעצר ר’ שניאור זלמן על ידי השלטונות הרוסיים, לאחר שיהודים שהתנגדו לחסידות הלשינו עליו וטענו כי הוא מסייע לאויב. את יום שחרורו, שחל בי”ט בכסלו, מציינים חסידי חב”ד עד ה

לקבלו . מאוחר יותר נעצר ר’ שניאור זלמן על ידי השלטונות הרוסיים , לאחר שיהודים שהתנגדו לחסידות הלשינו עליו וטענו כי הוא מסייע לאויב . את יום שחרורו , שחל בי”ט בכסלו , מציינים חסידי חב”ד עד היום כ’חג הגאולה . ’ ר’ שניאור זלמן , כדרכם של צדיקים חסידיים אחרים , נהג לקבל אליו חסידים ביחידות לשם התייעצות והדרכה רוחנית . לאחר שנוכח כי אין הוא מסוגל להיפגש עם כל המוני החסידים המגיעים אליו , החליט לכתוב ספר שיסכם את עיקרי תורתו . ר’ שניאור זלמן קרא לחיבורו ‘ ליקוטי אמרים , ’ אך הוא מוכר בעיקר בשם ‘ ספר התניא , ’ על שם המילה הראשונה בו . ספר התניא נחשב עד היום לאחד מספרי החסידות החשובים והמשפיעים ביותר . בחסידות חב”ד מכונה ר’ שניאור זלמן מלאדי ‘ האדמו”ר הזקן , ’ על היותו האדמו”ר הראשון של חסידות זו , וכן הוא ידוע בכינוי ‘ בעל התניא’ על שם ספרו החשוב .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן