שמע ישראל : ה' אלהינו , ה' אחד ! ואהבת את ה' אלהיך – בכל לבבך , ובכל נפשך , ובכל מאדך . והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך , ושננתם לבניך , ודברת בם : בשבתך בביתך , ובלכתך בדרך , ובשכבך , ובקומך . וקשרתם לאות על ידך , והיו לטטפת בין עיניך . וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך . דברים , פרק ו , פסוקים ג-ט . 1 עד כמה מצווה לאהוב את אלוהים ? צטטו מתוך הכתוב . . 2 הציגו שלוש שאלות העולות מתוך הציווי לאהוב את אלוהים . למשל : כיצד אני יכול לאהוב מישהו שמעולם לא פגשתי ? ?–––––––––––––––––––––––––––––––––– ?–––––––––––––––––––––––––––––––––– ?–––––––––––––––––––––––––––––––––– . 3 א . "והיו הדברים האלה – " ... כתבו בלשונכם את משמעות הביטוי . ב . ציינו מה נדרש מהאדם לעשות עם "הדברים האלה ? " היעזרו בטבלה שלפניכם והשלימו אותה : לבבך – הלב שלך נפשך – הנפש , המסמלת את החיים , שלך מאדך – הכוח , היכולת שלך שננתם – משורש ש-נ-ן , שמשמעותו ללמוד היטב , בעל פה  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן