תהליך התגבשותו של הסידור , כפי שהוא מוכר לנו כיום , היה ארוך ומורכב . ניתן לציין חמישה רגעי מפתח בתהליך התגבשותו . אחת התפילות הראשונות קשורה בדמותו של משה . אחרי שבני ישראל חטאו בחטא העגל , מספרת התורה , התפלל משה וביקש מאלוהים לסלוח לעם ולא להענישו . בתפילה זו מופיע בין השאר הפסוק המונה את מידותיו של אלוהים , הנאמר פעמים רבות בתפילת יום הכיפורים : " , 'ה , 'ה אל רחום וחנון , ארך אפים ורב חסד ואמת , נצר חסד לאלפים , נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה , פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים" ( שמות , פרק לד , פסוקים ו–ז . ( כאשר מרים , אחותו של משה , דיברה על אשתו מאחורי גבו , העניש אותה אלוהים במחלת הצרעת . משה התפלל אל ה' וביקש שירפא אותה . תפילתו לרפואתה היא תפילה קצרה מאוד : " אל נא רפא נא לה" ( במדבר , פרק יב , פסוק יג . ( תפילה זו נאמרת גם היום לרפואת חולים . מעשיו של משה הציגו לנו את התפילה , אבל לא ניתן ללמוד מהם על תפילתו של אדם פרטי שאינו מנהיג העם . אחת הדמויות החשובות ביותר , ששמה נקשר ברעיון התפילה , היא חנה . בספר שמואל מסופר על לידתו של שמואל הנביא . חנה , אי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן