מצאו סידור בביתכם , בבית קרובים , בספרייה או במקום אחר , והביאו אותו לכיתה . רצוי להביא סידור שיש לו סיפור מיוחד , למשל סידור שנשמר במשפחה כמה דורות . . 1 א . מה שם הסידור ? ב . האם רשום בדף השער באיזה נוסח הוא ? ג . איפה הודפס הסידור ומתי ? ד . איזו כריכה יש לו ? ה . האם אתם מוצאים בו ייחוד ? . 2 אם לסידור יש סיפור מיוחד , ספרו את סיפורו : מנין הגיע , מי השתמש בו , כמה דורות הוא נמצא במשפחה וכדומה . . 3 דפדפו בסידור ומצאו היכן מופיעים הטקסטים הבאים : א . קריאת שמע ; ב . הבדלה ; ג . תפילת שמונה עשרה ( של יום חול ;( ד . קדיש ; ה . קבלת שבת ( לכה דודי . ( . 4 השלימו את הציטוטים מהטקסטים שמצאתם קודם :  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן